x

Czy chcesz przełączyć się do:   English ?

Search icon
Search icon

Wysokie standardy zawodowe mają dla nas wielkie znaczenie, ponieważ są one ważne dla Was.

Wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy mają dla nas wielkie znaczenie. HSSE jest integralną częścią działalności Tokheim. Kadra zarządzająca jest bezpośrednio zaangażowana w osiąganie celów HSSE na poziomie indywidualnym i grupowym. Tokheim bazuje na zbiorze zasad i narzędzi sprawozdawczych zapewniających wysoki poziom profesjonalizmu i przestrzegania standardów HSSE. Mamy ścisłe kryteria doboru programów szkoleniowych dla potrzeb wszystkich naszych Kontrahentów. Główny cel  „ Zero wypadków” osiągamy poprzez zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy wszystkim naszym pracownikom, pracownikom naszych Klientów oraz użytkownikom naszych urządzeń.

health-safety-large

Restrykcyjne przestrzeganie zasad HSSE zostało wielokrotnie docenione i nagrodzone przez największe koncerny naftowe:

  • Nagroda za Innowacyjność w Bezpieczeństwie od firmy Shell z Francji
  • Nagroda BP Europa SE Safety za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa w Niemczech
  • Nagroda Tiger Performance – za bezpieczeństwo od firmy ESSO w krajach Beneluksu, Austrii, Francji, Niemczech i Tunezji
  • Nagroda Mobility Trophy from Informatique roll-out PDA dla naszych techników serwisowych we Francji
  • Nagroda Bezpieczeństwa od BP dla francuskich usług budowlanych
  • Trophée Challenge Sécurité Réseau od firmy Total we Francji
  • Nagroda Ministerstwa Zatrudnienia w Hiszpanii za osiągnięcia w dziedzinie HSSE
  • Nagroda Iberica od firmy Repsol za nowatorskie inicjatywy w zakresie HSSE
  • Nagroda Safety Day Shell dla Pol-Germann Tokheim w Polsce
Najlepsze praktyki BHP/HSSE

Specjaliści ds. HSSE z oddziałów firmy Tokheim współpracują między sobą oraz z Centralą we Francji –  dzielą się problemami, ich rozwiązaniami, informacjami, programami szkoleniowymi, raportami z wypadków oraz innych incydentów. Dzięki wymianie  informacji zdobywamy pewność, że każdy wypadek był w naszej firmie jednorazowy

i nigdy więcej się nie powtórzy. Działania te podejmowane są również po to, by dzielić się doświadczeniami i otwarcie uzgadniać procedury naprawcze z naszymi Klientami i Partnerami. Międzynarodowe zasady HSSE mające zastosowanie w firmie Tokheim są dostosowywane do przepisów prawnych państw, w których działają nasze oddziały.

„Zero wypadków”. Zero kompromisów.

Polityka bezpieczeństwa opiera się o strategię „Zero wypadków”. Precyzyjna analiza przyczyn każdego wypadku oraz przepływ informacji pomiędzy pracownikami, wykonawcami oraz właścicielami stacji benzynowych pozwala na uniknięcie analogicznych zagrożeń w przyszłości.

Wspólne cele. Wspólne sprawozdania.

Sprawozdania ze zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, które mogłyby doprowadzić do poważniejszych wypadków, to nieodzowna część procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem. Raporty te udostępniane są naszym Klientom po to, aby mogli zapobiec potencjalnym zagrożeniom. Działania mają charakter prewencyjny. Sprawozdania są zgłaszane do Centrali Tokheim w celu ich rejestracji i analizy. Nasza baza danych serwisowych (Kimoce) to sprawny i wygodny dla Klienta sposób zapoznania  się z lokalnymi raportami.

HSSE reporting

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!