x

Czy chcesz przełączyć się do:   English ?

Search icon
Search icon

Od koncepcji po dostawę… Zarządzanie projektem przez specjalistów w dziedzinie sprzedaży detalicznej paliw

Budowa czy przebudowa jakiejkolwiek stacji paliw to złożony projekt, który wymaga profesjonalnej wiedzy. Firma Tokheim zarządza budową stacji paliw oraz związanymi z tym projektami, w tym projektami dotyczącymi systemów oraz infrastruktury informatycznej, od ponad pięćdziesięciu lat. Posiadamy lokalnych oraz centralnych specjalistów (w zakresie inżynierii, informatyki w sprzedaży detalicznej, projektowania oraz budownictwa), którzy chętnie podejmą współpracę celem dostarczenia najlepszych rozwiązań.

Tokheim Man

Budowa od początku do końca

Niezależnie od tego, czy stacja budowana jest od podstaw, czy też prowadzona jest renowacja lub modernizacja istniejącego obiektu, jesteśmy w stanie zapewnić pełny zakres usług. Oddelegowany Kierownik Projektu może nadzorować całość projektu od jego rozpoczęcia, do zakończenia. Zaproponujemy szeroki wybór opcji planów zagospodarowania nowej stacji oraz współpracę mającą na celu pomoc w realizacji wszystkich obowiązków związanych z dokumentacją dotyczącą ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Nasze lokalne zespoły inżynierskie zajmują się wszystkimi zadaniami, począwszy od wstępnych wizji lokalnych, przez stworzenie rysunków CAD i specyfikacji technicznych, realizację robót technologicznych i instalacyjnych przy zbiornikach, po budowę stacji paliw i sklepów, a także instalację i uruchomienie urządzeń. Firma Tokheim będzie towarzyszyć operatorowi stacji na każdym kroku, zapewniając stworzenie bezpiecznej, nowoczesnej i innowacyjnej stacji paliw, która będzie pracować przez długie lata.

Partnerstwo przy rozwiązaniach do obsługi sprzedaży detalicznej

W zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej na stacjach paliw istnieje szeroki wybór urządzeń i oprogramowania. Kluczowym zagadnieniem jest jak najlepsza ich integracja, zarządzanie i wykorzystywanie wszystkich danych. Firma Tokheim to lider na rynku w zakresie zapewniania rozwiązań informatycznych dla sprzedaży detalicznej, w tym złożonych systemów płatniczych. Posiadamy doświadczone lokalne zespoły, które wspiera centralny System and Electronics Business Unit  (SEBU). Tokheim współpracuje z największymi koncernami paliwowymi oraz niezależnymi sieciami, dostarczając skuteczne rozwiązania dla obsługi sprzedaży detalicznej.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!