x

Želáte si prepnúť do:   English ?

Search icon
Search icon

Navštívte nás

Previous
Next
 • 1890 – 1920

  1890 – 1920

  Tokheim začínal v železiarstve v Iowe /USA/ viac než pred storočím. Obchodník John J. Tokheim hľadal spôsob ako vylepšiť metódu výdaja benzínu. V r.1898 nachádza riešenie ‘Tokheimovo čerpadlo petroleja’. Obľuba jeho vynálezu, viedla k zavedeniu Tokheim Manufacturing Company v Cedar Rapids, Iowa v r.1901. V r.1918 táto spoločnosť bola zakúpená a premiestnená do Fort Wayne, Indiana.

 • 1920 – 1940

  1920 – 1940

  1920: Založenie Aster-Boutillon. Neskôr získaná Tokheim-om.

  1925: “Roman tank” čerpadlá sa najprv objavujú vo Francúzsku. Palivo sa predáva po 5-ich litroch z 200-litrových sudov. Čerpanie poskytuje ručne ovládané kalibrované 5-litrové dvojité čerpadlo.

  1927: Palivové čerpadlá Tokheim sú inštalované na čerpacích staniciach.

 • 1940 – 1950

  1940 – 1950

  1940: Automatika Koppens, výrobca palivových stojanov a neskôr súčasť Tokheim-u, je založená v Holandsku.

  1947: Koniec predaja v 5-litrovom dávkovaní! Objavujú sa prvé mechanické merače a počítadlá, umožňujúce výpočet ceny na základe vydaného objemu. Odteraz je možný výdaj ľubovoľného objemu.

 • 1950 – 1970

  1950 – 1970

  1954: Kótovanie Tokheim-u na burze v New Yorku a vytvorenie firmy EIN, blízko Caen (Francúzsko).

  1969: Prvé skúšky elektronického počítadla na čerpacej stanici.

 • 1970 – 1980

  1970 – 1980

  1970: Objavujú sa prvé samoobslužné čerpacie stanice.

  1974: Samoobslužné stanice sú vybavené konzolami s logikou a prepojením káblom s počítadlami, predchodcami dnešných elektronických pokladničných systémov.

  1976: Tokheim predstavuje prvé elektronické počítadlo štandardne vybavené microprocesorom. Palivové čerpadlá sa stávajú multi-produktovými výdajnými stojanmi.

  1977: Samoobslužné konzoly sú vybavené microprocesorami.

 • 1980 – 1990

  1980 – 1990

  1985: Koppens Automatic získaná skupinou Schlumberger. Čítačky kreditných kariet sú vstavané do výdajných stojanov Tokheim.

  1987: Konzola sa stáva PC a riadenie stanice v pravom slova zmysle zahajuje jeho debut.

  1990: Nadobudnutie Schwelm Tanksysteme skupinou Schlumberger. Compagnie Générale des Eaux získava firmu EIN; takto novovytvorená skupina dostáva názov Sofitam.

 • 1990 – 2000

  1990 – 2000

  1991: Skupina Schlumberger získava Dunclare Dispensers (Dundee, Škótsko).

  1996: Skupina Schlumberger nadobúda Germann (Germany), Guéant (France), CME, Borghetti a Nuova RIMIC (Italy). Tokheim ako svoju súčasť získava Sofitam.

  1997: Tokheim nadobúda Management Solutions Inc (“MSI”).

  1998: Nadobudnutie Schlumberger’s Retail Petroleum Systems dívizie Tokheim-om.

 • 2000 – 2005

  2000 – 2005

  2003: Tokheim Corporation (činný v severnej Amerike) získaný spoločnosťou First Reserve. Celkové imanie a pobočky Tokheim Corporation’s international získaná spoločnosťou Tokheim S.A.S.

  2005: Tokheim dokončuje spoločný podnik v Číne (Tokheim Hengshan). Tokheim dokončuje spoločný podnik v Indii. Nadobudnutie Steinebach Maintenance business v Nemecku.

 • 2005 – 2010

  2005 – 2010

  2008: Získanie Retail Petroleum Business skupiny Goehler. Nadobudnutie Forecourt Systems v Írsku. Získanie Holland Verlichting Service v Holandsku. Nadobudnutie Elektro Spiller GmbH v Rakúsku. Prevzatie Timelec vo Francúzsku.

  2009: Tokheim získava 60% podiel v Background2 Ltd. Vo Veľkej Británii i Nadobudnutie Rohé: Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Lotyšsko, Litva

  2010: Získanie Acis Slovensko & Česká Republika

 • 2010 - Súčasnosť

  2010 - Súčasnosť

  2012: Tokheim sa vracia do Južnej Afriky po zisku rôznorodých aktív Petro-Logic od skupiny PSV. Založenie firmy Precision Brasil v Brazílii

  V súčasnosti spoločnosť Tokheim Group, so sídlom v Paríži, Francúzsko, je jedna zo svetových  vedúcich výrobcov a poskytovateľov služieb distribúcie palív a vybavenia automatizáciou. Činnosťou vo veľa krajinách po celej zemeguli, Tokheim poskytuje zákazníkom kompletnú ponuku výdajných stojanov a čerpadiel, automatizovaných systémov predaja, platobných terminálov, mediálnych zariadední, náhradných dielov a modernizujúcich sád a celý rozsah služieb podpory, vrátane výstavby a údržby čerpacích staníc.

   

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!