x

Želáte si prepnúť do:   English ?

Search icon
Search icon

Navštívte nás

Baudouin de la Tour, riaditeľ spoločnosti

Baudouin de la Tour je riaditeľ spoločnosti Tokheim. Nastúpil do spoločnosti v r. 2007 s celkovou pôsobnosťou pre globálnu sieť divizii predaja a služieb Tokheim (SSDs). Pred nástupom do spoločnosti Tokheim, Baudouin bol vrchný riaditeľ firmy Thomson Electronics’ Digital Broadband, potom divízie spoločnosti German Group činnej v automobilovom priemysle. Predtým zastával pozície v oblasti rozvoja financií a obchodu vo viacerých podnikoch Európskej korporácie. Je absolventom inštitútu d’Etudes Politiques de Paris (I.E.P) a je držiteľom titulu magister právnych vied a MBA od H.E.C School, Paríž.

Riadiaci tím spoločnosti
 • Baudouin de la Tour, Predseda a Riaditeľ spoločnosti
 • Antoine Soulier, HSSE riaditeľ
 • Anne-Sophie Puchaud, Riaditeľ pre právne záležitosti
 • Jan Liebregts, Riaditeľ pre veci kvality
 • Bill Arundel, Riaditeľ obchodu a marketingu
 • Hervé Bonnard, General Manager Dispenser Business Unit
 • Kurt Dillen, Generálny riaditeľ pre obchodné oddelenie systémov a elektroniky
 • Antoine Soulier, Generálny riaditeľ pre obchodné oddelenie servisu
 • Marc Guéant, Generálny riaditeľ pre Francúzsko a Švajčiarsko
 • Fabiano Clerico, Generálny riaditeľ pre Taliansko a Grécko
 • Mario Boere, Generálny riaditeľ pre Severnú Európu
 • Friedrich Schalk, Generálny riaditeľ Stredná a východná Európa
 • Jochen Schraff, Generálny riaditeľ, Nemecko Service
 • Dario Goy, Generálny riaditeľ španielsko, Portugalsko a Latinská Amerika
 • Paul Pedeprat, Generálny riaditeľ Afriku a Stredný východ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!