x

Želáte si prepnúť do:   English ?

Search icon
Search icon

Navštívte nás

Záleží nám na vysokej profesionálnej úrovni, pretože táto Vás ovplyvňuje.

HSSE je nedeliteľná súčasť činnosti Tokheim. Naše riadiace tímy na všetkých úrovniach sú priamo zainteresované na rozvoji cieľov HSSE na individuálnej a organizačnej úrovni. Tokheim používa štandardnú sadu opatrení, smerníc a systému správ pre zabezpečenie vysokej úrovne profesionality a dodržiavanie lokálnych aj globálnych štandardov kdekoľvek pôsobíme. Máme prísny výber zásad a tréningových programov pre všetkých našich dodávateľov. Náš cieľ pre ´nulovú´ nehodovosť  je zameraný na zabezpečenie bezpečného prostredia pre našich pracovníkov, našich klientov a ich koncových užívateľov.

health-safety-large

Získali sme veľa ocenení od hlavných petrolejárskych spoločností po celom svete za našu zodpovednosť pri zaistení bezpečnejšieho prostredia pre našich pracovníkov a našich zákazníkov. Posledné ocenenia získané Tokheim SSD zahrňujú:

  • Ocenenie Safety Innovation od spoločnosti Shell vo Francúzsku
  • Ocenenie BP Europa SE Safety Award za výnimočné bezpečnostné opatrenie v Nemecku
  • Ocenenie Tiger Performance Award, a Safety Trophy od spoločnosti ESSO v krajinách Beneluxu, Rakúska, Francúzska, Nemecka and Tunisu
  • Ocenenie Mobility Trophy od spoločnosti Informatique za distribúciu PDA pre našich servisných technikov vo Francúzsku
  • Security ocenenie od BP pre francúzske servisy pre výstavbu
  • Ocenenie Security Network Challenge Trophy (Trophée Challenge Sécurité Réseau) od spoločnosti Total vo Francúzsku
  • Ocenenie od Ministerstva práce v Španielsku za opatrenia v oblasti HSSE
  • Ocenenie Tokheim Iberica od spoločnosti Repsol za iniciatívy inovacie v oblasti HSSE
HSSE najlepšie postupy

Divízie predaja a služieb Tokheim zdieľajú spoločné riziká v predaji palív. Naši HSSE manažéri krajín ako takí úzko spolupracujú jeden s druhým a našou centrálnou organizáciou pri zdieľaní problémov, riešení, opatrení a poučení z “lekcií” – správ z nehôd, udalostí a skoro nehôd. Všetko toto je rozhodujúce pre zabezpečenie definovania príčiny každej nehody raz a navždy, že sa táto nebude opakovať u organizácie Tokheim a

že zdieľame skúsenosti a opravné činnosti odsúhlasené otvorene s našimi klientami a partnermi. Komplexné pracovné postupy spoločnosti Tokheim podľa pracovných požiadaviek na stavenisku sú ďalej rozšírované aplikáciou lokálnych predpisov a najlepších postupov pre zaistenie sledovania najvyšších možných štandardov bezpečnosti, bez ohľadu na krajinu pôsobnosti.

Nulové nehody, žiadne kompromisy.

Naša kultúra bezpečnosti je včlenená do nášho manažmentu, divízii predaja & služieb a partnerov. Na základe strategického cieľa spoločnosti “Nulové nehody”, filozofia spoločnosti Tokheim spočíva v neprijateľnosti žiadnej nehody a vyšetrovanie, pôvod príčiny a poučenie sa z nehôd sú podstatou pozitívnej zmeny. Naša spoločnosť HSSE zaručuje, že toto presvedčenie je potrebné pre pochopenie a zdieľanie dôležitých informácii bezpečnosti nielen pre Tokheim ale aj pre ďaľších dodávateľov, operátorov čerpacej stanice a ďaľšich účastníkov dotknutých prevádzkou stanice.

Spoločné cieľe, spoločné hlásenia.

Správy o skoro nehodách je podstatou proaktívneho prístupu spoločnosti Tokheim k bezpečnostnému manažmentu so zamestnancami predkladajúcimi správy o potenciálnom riziku. Tieto správy sú zdieľané našim zákazníkom aby prijali opatrenia k náprave nedostatkov v ich vlastných priestoroch a sú tiež interne hlásené pre záznam a analýzu. Rozširovanie použitia a schopností našej servisnej databázy, Kimoce, umožňuje spoločnosti Tokheim zaistiť, aby miestne hlásenia bolo možné prijať, zaznamenať a ihneď postúpiť klientovi. Toto umožňuje lepšiu analýzu vývoja a nabáda ku komplexnej činnosti na spoločných miestnych témach.

HSSE reporting

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!