x

Želáte si prepnúť do:   English ?

Search icon
Search icon

Navštívte nás

Bezobslužné – Kompletné riešenie

TOKHEIM poskytuje flexibilné bezobslužné riešenie “end-to-end”. Naše služby zahŕňajú riadenie projektu a výstavby, pomoc s legislatívnymi papierovačkami, až po inštaláciu a údržbu všetkých zariadení.

Výdajné stojany s integrovananými platbami

Samostatne stojace platobné terminály a akceptory bankoviek

Môžeme vám ponúknuť radu výdajných stojanov  pre všetky druhy palív – tieto môžu byť doplnené o  naše do stojanov integrované platobné terminály Crypto VGA. Viac o Crypto VGA

Taktiež ponúkame rôzne druhy samostatne stojacich platobných terminálov ktoré akceptujú aj platby bankovkami – tieto môžu byť využité na zakúpenie položiek ako napríklad kredit do mobilu alebo umývacieho programu. Viac o Crypto BNA

Monitoring na diaľku a kamerový systém

Fuel Homebase

Takisto ponúkame doplnkové systémy ako kamerový systém a hladinomery. Viac o Tokheim EYE.

Všetky operácie sú kontrolované cez Tokheim Homebase – centrom operácií – umožňuje kontrolovať  dodávky palív, komunikáciu so stojanmi, platobné terminály a kamerové riešenia a poskytuje Vám schopnosť na diaľku ovládať totem. Viac o Fuel Homebase.

VIDEO: GreatGas unmanned customer story

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!