x

Želáte si prepnúť do:   English ?

Search icon
Search icon

Navštívte nás

Tokheim ProFleet poskytuje sadu služieb určených pre komerčný flotilový sektor. Máme modelovú radu produktov a tím miestnych a centrálnych špecialistov na miestach, ktoré môžu spolupracovať s vami aby vám poskytli najlepšie riešenie pre správu Vašich palív.

Dizajn, výstavba, inštalácia a servis – každý krok cesty.

Tokheim ProFleet

Skupina produktov a služieb pre komerčný flotilový sektor

Tokheim ProFleet produkty a služby zahŕňajú:

  • Systémy manažmentu palív: DiaLOG
  • Výdajné stojany: Komerčné a AdBlue®  stojany
  • Automatická identifikácia vozidiel: SmartFuel pre Tokheim ProFleet
  • Projektový manažment: Vývoj, dizajn a konštrukcia
  • Služby podpory: lokálna podpora z globálnej siete

 

ProFleet-website-parent
Visit the ProFleet website

Tokheim ProFleet má špecializovanú webovú stránku. Prosím navštíviť www.tokheimprofleet.com pre viac informácií.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!