x

Želáte si prepnúť do:   English ?

Search icon
Search icon

Navštívte nás

Návrh až po dodávku…Projektový manažment od špecialistov obchodu s palivami

Výstavba alebo rekonštrukcia každej novej čerpacej stanice je zložitý projekt, ktorý vyžaduje excelentné znalosti. Tokheim riadil vývoj areálových čerpacích staníc a pridružených projektov, tak ako aj, avšak nielen pre túto činnosť limitované systémy a IT infraštrukúry už viac ako 50 rokov. Máme miestnych a centrálnych špecialistov (cez techniku, IT, projektové koncepcie a stavebné disciplíny) v miestach, v ktorých môžu pracovať v spolupráci s Vami aby vám poskytli všade najlepšie riešenie.

Tokheim Man

Výstavba od začiatku dokonca

Či už staviate čerpaciu stanicu od základov alebo renovujete a vylepšujete existujúce priestory,  vieme vám byť užitoční s komplexnými službami. Váš osobný špecializovaný projektový manažér môže dozerať na váš projekt od začiatku až dokonca. Poskytneme vám radu možností pre návrh Vašej novej stanice a budeme s vami úzko spolupracovať, aby sme zvládli všetky zložité environmentálne a bezpečnostné papierovačky, ktoré sú vyžadované. Naše miestne tímy technikov vedia riešiť všetko od počiatočných prieskumov miesta až po vývoj CAD výkresov a špecifikácií, prácu s potrubiami a s nádržami, cez výstavbu areálov a “shopov” až ku konečnej inštalácii a uvedenia prevádzky do činnosti.  Tokheim bude s Vami vždy každý krok Vašej cesty aby vás uistil, že máte všetko zabezpečené a máte modernú čerpaciu stanicu, ktorá je postavená tak, aby vydržala dlho do budúcnosti.

Partnerstvo v maloobchodnom predaji

Obsahuje obrovskú variabilitu hardvérových a softvérových riešení dostupných na rozbehnutie maloobchodného biznisu ako sú čerpacie stanice. Kľúčovou otázkou je, ako najlepšie zintegrovať, riadiť a využívať všetky tieto údaje. TOKHEIM má vedúce postavenie na trhu v oblasti poskytovania efektívnych IT riešení zložitých systémov a platobných riešení pre maloobchod. Máme skúsené tímy v oblastiach, ktoré sú podporované globálnou jednotkou systémov a elektronického biznisu (SEBU). TOKHEIM pracuje v spolupráci s významnými ropnými spoločnosťami a nezávislými sieťami s cieľom dodávať efektívne riešenie pre maloobchod.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!