x

Želáte si prepnúť do:   English ?

Search icon
Search icon

Navštívte nás

Prehľad spoločnosti

Tokheim, založená od skromných začiatkov pred viac ako sto rokmi, sa dnes stala vedúcou medzinárodnou skupinou, ktorá poskytuje produkty a služby vo viac ako 120 krajinách sveta.. Tokheim Group SAS, so sídlom vo Francúzsku, je jedným z najväčších svetových poskytovateľov služieb v oblasti predaja pohonných hmôt. Spoločnosť aj naďalej výrazne porastie v priebehu rokov, pokiaľ ide o geografické rozmiestnenie, schopností a prínosu nových zamestnancov.

Kľúčové fakty

 • Sídlo v Paríži (Francúzsko)
 • Vlastníctvo: Motion Equity Partners (MEP) 66%, Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) 24% a manažment 10%
 • 643 miliónov eur z predaja po celom svete
 • Predajné a servisné divízie v 31 krajinách sveta
 • Spoločný podnik v Číne a priame operácie v Európe, Afrike, Ázii, na Strednom východe a Južnej Amerike
 • Priamy servis viac ako 40,000 čerpacích staníc
 • Najväčšia spoločnosť v našom odvetví s viac ako 5,400 talentovanými a angažovanými zamestnancami
 • Dobre utvorené zákaznícke portfólio ktoré pokrýva 120 krajín, vrátane veľkých ropných spoločností, hyper / supermarkety a mnoho nezávislých obchodníkov v oblasti palív

Práca v Tokheime

Tu sú základné príležitosti, ktoré vám ponúkne Tokheim:

Práca v Tokheime je vzrušujúca, niekedy náročná no vždy obohacujúca. Náš vysoko angažovaný tím pracuje na rade projektov, ktoré si kladú za cieľ priniesť lepšie služby a lepšie kvalitné riešenia v odvetví maloobchodu pohonných hmôt.

 • Práca v multikulturálnom prostredí
 • Vedenie veľkých projektov
 • Pripojenie sa k špičkovej firme

Vízie

Expandujúca a profitujúca globálna organizácia, zameraná na zákazníka a kvalitu, bezpečnosť, inovácie, s motivovanými ľuďmi zdieľajúcimi kultúru dokonalosti a nepretržitého zlepšovania.

Poslanie

Doručiť maloobchodu a verejným olejovým firmám riešenia s najväčšou hodnotou na vybudovanie a prevádzkovanie stanice ziskovým, efektívnym, bezpečným a ekologicky zodpovedným spôsobom.

Hodnoty
 • Usmerňovanie zákazníka
 • Starostlivosť o našich ľudí
 • Neustále zlepšovanie, podpora
 • Iniciatíva, proaktivita, podnikavosť
 • Vlastníctvo, lojálnosť a postoj “dokázať to urobiť”

Žiadosť o zamestnanie

Žiadosť o miesto formou online

Požadujeme, aby všetci záujemcovia vypĺňali formulár pre každé voľné miesto, ktoré Vás zaujíma.

red vyplnením formulára prihlášky, sa uistite, že ste si pozorne prečítali popis úloh v zamestnaní a pokyny pre žiadosti. Doporučujeme Vám dokončiť všetky otázky v kandidátskom profile ak si želáte byť akceptovaný pre túto možnosť.

Žiadosť je dôležitou časťou v našom výberovom procese, ktorá nám pomáha pripraviť zoznam kandidátov pre pohovor

Kontaktujte nás

Ak máte otázky ohľadom možností zamestnania v Tokheime uvedených na tejto stránke prosím napíšte na careers@tremblay.tokheim.com. Pre informácie o možnostiach práce v lokalite prosím kontaktujte priamo našich predajcov alebo servisné oddelenia.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!