x

Would you like to switch to:   English ?

Search icon
Search icon

fr | en |

News & Events

12.08.2014

Brandstofdiefstal alert


Share

Facebook Share Icon Facebook Twitter Share Icon Twitter LinkedIn Share Icon LinkedIn Email Share Icon Forward RSS Icon RSS Feed

Tokheim heeft geconstateerd dat er op geraffineerde wijze brandstofdiefstal plaatsvindt op tankstations in zowel Nederland als België. Tankstations kunnen zich hier tegen wapenen door een brandstofdiefstal alert in te stellen.

Werkwijze brandstofdieven
De brandstofdieven gaan zeer brutaal te werk. Na analyse van diverse camerabeelden blijkt dat de dieven gekleed zijn in een opvallend geel hesje waarmee de indruk wordt gewekt dat men op de locatie aan het werk is. De realiteit leert echter dat de dieven het telwerk manipuleren en de voorraadtank op het station volledig leegzuigen. Zij maken hiervoor gebruik van de bestaande dispensers/pompen op het station. Vooral stations met Highspeed dispensers/pompen lopen groot risico, aangezien het aantal liters hier sneller oploopt dan bij Lowspeed dispensers.

Risicobeperkende maatregel
Tankstations kunnen brandstofdiefstal tijdig detecteren door middel van een ‘alarmbericht’. Om zo’n alarmbericht te detecteren dient het station gebruik te maken van een Tokheim Fuel POS (kassa), een gekoppeld accuraat tankinhoudmeetsysteem en een dispenser met IFSF/LON protocol. Zodra de Fuel POS (kassa) detecteert dat het telwerk niet meer geconnecteerd is met de Fuel POS (kassa) en tegelijkertijd een verlies constateert in de voorraadtank zal er een alarmbericht verstuurd worden. Dit bericht kan per e-mail of SMS aan de tankstationhouder worden verstuurd. Het alarmbericht komt uit de Petrol Manager. Dit is een server die meldingen van de Fuel POS (kassa) detecteert en waarop alle tankstations kunnen worden aangesloten. Indien het tankstation reeds werkt met Petrol Manager kan men dit alarmbericht zelf activeren zodat een SMS of e-mail wordt verstuurd. Indien men nog geen gebruik maakt van Petrol Manager adviseren wij sterk aan om dit zo snel mogelijk te gaan doen.

Toepasbaarheid risicobeperkende maatregel
Deze risicobeperkende maatregel is toe te passen op alle tankstations die voorzien zijn van dispensers met IFSF/LON protocol. De meeste dispenser producenten hebben zich toegelegd op dit Europese protocol en voorzien sinds geruime tijd de dispensers van dit protocol. Daarnaast moet er een tankinhoudmeetsysteem gekoppeld zijn aan Fuel POS (kassa) die verliezen kan detecteren. Tokheim beschikt over een eigen tankinhoudmeetsysteem genaamd Tokheim ProGauge wat hiervoor toepasbaar is. Indien tankstations meer informatie wensen over deze risicobeperkende maatregelen of als men twijfelt of het tankstation met de maatregelen kan worden uitgerust, raden wij aan om contact op te nemen met Tokheim Netherlands B.V. via telefoonnummer 088 – 147 15 30.