x

Would you like to switch to:   English ?

Search icon
Search icon

fr | en |

News & Events

19.08.2015

Brandstofdiefstallen in het Belgische nieuws


Share

Facebook Share Icon Facebook Twitter Share Icon Twitter LinkedIn Share Icon LinkedIn Email Share Icon Forward RSS Icon RSS Feed

Als reactie op de recente berichtgeving in het Belgisch nieuws met betrekking tot brandstofdiefstallen op tankstations, willen wij graag volgende informatie met u delen.

Tokheim

Tokheim is er van op de hoogte dat er op gesofisticeerde wijze brandstofdiefstallen plaatsvinden op tankstations in zowel Nederland als België. In alle gevallen wordt er ingebroken in de verdeelzuil (voornamelijk niet-Tokheim verdeelzuilen) en wordt de werking van het telwerk aangepast. Tankstations kunnen zich hier echter wel tegen wapenen door een aantal risicobeperkende maatregelen te treffen.


Werkwijze brandstofdieven

Na analyse van diverse camerabeelden blijkt dat de dieven gekleed zijn in een opvallend geel hesje waarmee de indruk wordt gewekt dat men op de locatie aan het werk is. De realiteit leert dat de dieven het telwerk manipuleren en grote hoeveelheden brandstof stelen. Zij maken hiervoor gebruik van de bestaande dispensers/pompen op het station. Vooral stations met Highspeed dispensers/pompen lopen een verhoogd risico, aangezien het aantal liters hier sneller oploopt dan bij standaard dispensers.

Risicobeperkende maatregelen
Tokheim heeft twee verschillende maatregelen uitgewerkt. De eerste is een reactieve maatregel die u onmiddellijk informeert op het ogenblik dat er zich brandstofdiefstal voordoet. De tweede maatregel is proactief en dient brandstofdiefstal te voorkomen.

  1. Tankstations kunnen brandstofdiefstal snel detecteren door middel van een ‘alarmbericht’. Om zo’n alarmbericht te detecteren dient het station gebruik te maken van een Tokheim Fuel POS (kassa), een gekoppeld, automatisch en gekalibreerd tankinhoudmeetsysteem. Zodra de Fuel POS (kassa) detecteert dat het telwerk niet meer geconnecteerd is met de Fuel POS pumpcontroller en tegelijkertijd een verlies constateert in de voorraadtank, zal er een alarmbericht verstuurd worden. Dit bericht kan per e-mail of SMS aan de tankstationhouder verstuurd worden. Het alarmbericht komt uit de Petrol Manager. Dit is een server die 24/7 meldingen van de Fuel POS (kassa) detecteert en waarop alle tankstations kunnen worden aangesloten. Indien het tankstation reeds werkt met Petrol Manager, kan men dit alarmbericht zelf activeren zodat een SMS of e-mail verstuurd wordt. Indien men nog geen gebruik maakt van Petrol Manager, adviseren wij sterk aan om dit zo snel mogelijk te gaan doen.
  2. Een tweede & pro-actieve maatregel is het inbouwen van een additionele schakelkast die ervoor zorgt dat de spanning van de pompmotoren onderbroken wordt. De motoren zullen dan enkel onder spanning komen te staan wanneer zij vrijgegeven werden door de Fuel POS. Het blijft steeds mogelijk dat men met een stroomaggregaat alsnog de pomp in werking krijgt, maar het neemt toch de nodige tijd om zowel de pompen als de kleppen hierop aan te sluiten en werkend te krijgen.

Indien u meer informatie wensen over deze risicobeperkende maatregelen, raden wij u aan om contact op te nemen met Tokheim België via het nummer 014/44.85.00 of via sales@turnhout.tokheim.com.
Voor Tokheim Nederland kan u steeds terecht op het nummer 088/14.71.500 of via sales@dordrecht.tokheim.com.

Tokheim