x

Would you like to switch to:   English ?

Search icon
Search icon

fr | en |

News & Events

07.04.2015

Nieuw in softwareversie 39


Share

Facebook Share Icon Facebook Twitter Share Icon Twitter LinkedIn Share Icon LinkedIn Email Share Icon Forward RSS Icon RSS Feed

De release notes voor softwareversie 39 zijn beschikbaar en hierbij informeren wij u over de nieuwe functionaliteiten en ontwikkelingen die voor de Benelux van belang zijn.

Offline betaalvouchers
Offline betaalvouchers kunnen beheerd worden via een back office computer of lokaal via eMIS. Het proces voor het creëren van meerdere vouchers in eMIS is geoptimaliseerd. De site manager kan gemakkelijk een groot aantal vouchers aanmaken, met een willekeurige barcode voor iedere voucher.

Hoe werkt dit in de praktijk?

  • Selecteer de knop ‘creëer meerdere vouchers’ in het betaalvouchermenu in eMIS
  • De Fuel POS maakt automatisch een willekeurig nummer en barcode aan voor de eerste betaalvoucher. Alle gebruikelijke parameters bij het aanmaken van een nieuwe voucher moeten worden ingegeven
  • Wanneer alle parameters zijn ingesteld, kan het aantal gewenste vouchers worden gekozen. Door het kiezen van ‘voltooien meerdere vouchers’, zullen de vouchers aangemaakt worden, elk met een uniek nummer en barcode

Russische taal op Crypto VGA
Russisch is toegevoegd als nieuwe taal op de Crypto VGA. Door deze toevoeging ondersteunt de Crypto VGA nu 30 talen! Sommige talen zijn beperkt tot gebruik in bepaalde landen.

Crypto screen

Verbeterde procedure voor terugname
De terugname knop in het verkoopscherm werkt als een scroll-knop. Wanneer je één keer op de knop drukt, start je een terugname leeggoed, druk je een tweede keer kan je een artikel retour nemen. De optie voor terugname leeggoed wordt niet meer weergegeven wanneer er geen artikelen met leeggoed geprogrammeerd zijn in Fuel POS. Hierdoor kan de kassier snel een artikel retourneren, zonder twee keer op de knop te hoeven drukken. Wanneer er wel artikelen met leeggoed zijn geprogrammeerd, blijft retour leeggoed de eerste keuze, omdat dit een vaker voorkomende actie is dan het terugnemen van een artikel.

Lokale klanten en negatieve bedragen
Transacties met een negatief totaalbedrag (door terugname van leeggoed of een artikel) kunnen nu geboekt worden op een lokale klant.  In sommige landen is het niet toegestaan om een mix van een verkoop en een retour in een transactie op te nemen. Als resultaat was het niet mogelijk om een retour te boeken op een rekening van een lokale klant, maar door deze nieuwe functionaliteit is dit nu wel mogelijk. De mogelijkheid om transacties met een negatief totaalbedrag op een rekening van een lokale klant te boeken is niet standaard beschikbaar. Deze optie dient apart geactiveerd te worden, zodat er geen onvoorziene problemen in de back office veroorzaakt worden. Het is namelijk mogelijk dat een back office niet overweg kan met zulke transacties.

Lokale klanten en loyalty
Er is een nieuwe parameter toegevoegd in de lokale klanten module, ‘afrekenen toegestaan na het lezen van een loyaltykaart’. Deze nieuwe parameter zorgt er voor dat je bepaalde klanten kunt uitsluiten van loyalty op een locatie. Dit kan handig zijn wanneer sommige klanten reeds een korting krijgen en u geen bijkomende loyalty wilt toekennen aan deze klanten.

lokale klanten & loyalty

Full slave backoffice interface
Er is een derde methode ontwikkeld voor het uitwisselen van bestanden tussen de Fuel POS en Back Office Computer (BOC). We ondersteunen nu de volgende methodes:

  1. Master BOC interface
  2. Partial slave BOC interface
  3. Full slave BOC interface (nieuw !)

full slave BO interface

Wanneer je de full slave BOC interface gebruikt, wordt alle communicatie met de Back Office Computer door de Fuel POS gestart. Een timer (in minuten) is geprogrammeerd in de Fuel POS, waarmee de interval tussen de verschillende communicatiesessies kan worden gedefinieerd. Zoals in de tabel hierboven beschreven, worden de volgende principes toegepast:

  • De Fuel POS stuurt automatisch alle beschikbare rapportages en transactiefiles naar de back office
  • De Fuel POS verifieert of er nieuwe mutatiebestanden gemaakt zijn door de back office
  • De Fuel POS haalt deze op en verwerkt de mutatiebestanden direct
  • De Fuel POS stuurt resultaatfiles naar de back office, welke gekoppeld zijn aan het uploaden en verwerken van mutatiebestanden

Door het gebruik van deze nieuwe methode voor bestandsoverdracht, hoeft de centrale back office geen polling mechanisme meer te gebruiken voor het beheren van meerdere stations.

Wilt u uw station(s) voorzien van de nieuwste softwareversie? Neem dan contact op met onze Sales afdeling voor een vrijblijvende offerte. Voor Dordrecht kan dit op telefoonnummer 088 – 147 15 30 of via Sales@dordrecht.tokheim.com. Voor Turnhout kunt u contact opnemen via telefoonnummer +32 (0) 14 44 85 00 of Sales@turnhout.tokheim.com.