x

Would you like to switch to:   English ?

Search icon
Search icon

fr | en |

News & Events

15.04.2015

Tokheim 4 Sophia


Share

Facebook Share Icon Facebook Twitter Share Icon Twitter LinkedIn Share Icon LinkedIn Email Share Icon Forward RSS Icon RSS Feed

Op donderdag 16 april 2015 vindt het evenement Charity 4 Sophia plaats in de vorm van een spectaculaire benefietavond. De avond wordt georganiseerd ten bate van Sophia TV en Tokheim steunt dit goede intiatief.

Sophia TV
Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis vierde in 2013 haar 150-jarige bestaan. Als oudste en grootste kinderziekenhuis van Nederland is het Sophia erop gericht complete zorg te bieden aan zowel de kinderen als aan de ouders.

Sophia TV en Sophia Radio maken radio- en televisie-uitzendingen waar kinderen die in het Sophia Kinderziekenhuis verblijven aan mee kunnen doen, zowel voor als achter de camera. Deze uitzendingen zijn uitsluitend in het Erasmus MC-Sophia te horen en te zien via het interne radio- en televiesienet. 

De onderwerpen die aan bod komen, sluiten nauw aan bij de belevingswereld en interesses van de kinderen, maar gaan nooit over het ziektebeeld. De studio is daardoor een plek waar kinderen het ziek zijn even kunnen vergeten en vooral plezier kunnen maken en iets spannends kunnen beleven. Charity 4 Sophia zet in op het leveren van de fondsen die nodig zijn om een jaar Sophia TV te maken.

Charity 4 Kids is een gezamenlijk initiatief van de verenigde serviceclubs van Voorne-Putten. Vanuit de gedachte “samen sta je sterk” is het idee geboren een serviceproject te organiseren waarbij de krachten van alle deelnemende clubs gebundeld zouden worden. Zo ontstond het idee een prachtig benefietgala te organiseren waarbij het vooral om kinderen gaat!

Tokheim 4 Sophia
Tokheim steunt dit goede initatief in de vorm van een tafelreservering t.w.v. € 2.500.

Meer informatie over Charity 4 Sophia vindt u hier.