x

Would you like to switch to:   English ?

Search icon
Search icon

fr | en |

News & Events

19.02.2015

Tokheim Update Februari 2015

Share

Facebook Share Icon Facebook Twitter Share Icon Twitter LinkedIn Share Icon LinkedIn Email Share Icon Forward RSS Icon RSS Feed

Automatische Temperatuurcompensatie (ATC)

ATC of ook wel automatische temperatuurcompensatie genoemd, is een systeem wat automatisch de temperatuur van brandstoffen in de tank stabiliseert. Wanneer uw station wordt bevoorraad, is de temperatuur van de brandstof in de tankwagen (meestal) gecompenseerd tot 15°C. Zodra de brandstof zich in de tank bevindt, past het volume zich aan afhankelijk van de temperatuur in de tank. Brandstoffen zetten uit bij warme temperaturen en krimpen wanneer het kouder wordt. Wanneer er geen ATC in de tank wordt toegepast, kan gesteld worden dat hoe lager de temperatuur van de brandstof, hoe meer verkoopverlies een station heeft. Dit verlies neemt nog meer toe wanneer er sprake is van veel temperatuurschommelingen.

ATC biedt zowel tankstationhouders als eindgebruikers een eerlijke manier van tanken. Door de temperatuur vast te stellen op 15°C worden verschillen in het brandstofvolume vermeden én betaalt de klant daadwerkelijk voor hetgeen aan product is afgenomen. Wel zo eerlijk voor u als stationeigenaar, maar ook voor uw klant.

Tokheim oplossingen
U kunt uw station(s) op twee manieren voorzien van automatische temperatuurcompensatie. Alle nieuwe dispensers kunnen met geïntegreerde automatische temperatuurcompensatie worden aangeboden, maar ook bestaande dispensers (welke MID gekeurd zijn) kunnen worden voorzien van ATC door middel van de Retrofit ATC kit. Deze Retrofit ATC kit wordt eenvoudig in een aantal uur door onze monteur ingebouwd. Doordat een deel van de kit zo dicht mogelijk naast de volumemeter wordt geplaatst, kan de temperatuur in de tank tot op 0,5°C nauwkeurig worden afgelezen.

Het Tokheim ATC-systeem is Europees MID goedgekeurd en daarnaast ook Benelux goedgekeurd door zowel het NMI als de Belgische Metrologische Dienst.

Facts & figures

 • Tokheim beschikt over een eigen ATC Retrofit kit welke toe te passen is op diverse dispensertypes
 • ATC is alleen toe te passen op MID gekeurde dispensers
 • Sinds 2008 is  ATC tot 15°C  verplicht in België voor alle nieuw te plaatsen dispensers
 • Sinds 1 januari 2015 moeten alle bestaande dispensers in België voorzien zijn van ATC
 • Vuistregel: per 1.000 liter brandstof is het verschil 1 liter per graad. Uitgaande van een gemiddelde temperatuur van de brandstof van 12,5°C, kan het verschil bij 1.000 liter brandstof oplopen tot 2,5 liter. De  levering van de brandstof gebeurt niet altijd op 15°C, dus het verschil kan zelfs vele malen groter zijn!

Meer informatie over ATC vindt u ook op http://tokheim.com/bnl/dispenser/automatic-temperature-compensation/

Wilt u automatische temperatuurcompensatie toepassen op uw station(s)? Neem dan contact op met onze Sales afdeling voor een vrijblijvende offerte. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 – 147 15 30 of via Sales@dordrecht.tokheim.com.

Share

Facebook Share Icon Facebook Twitter Share Icon Twitter LinkedIn Share Icon LinkedIn Email Share Icon Forward RSS Icon RSS Feed

Controleer uw LPG-installatie

Veiligheid is een belangrijk aspect voor elk station. Om de veiligheid te blijven waarborgen, dient u ook zelf regelmatig visuele controles uit te voeren bij uw LPG-installatie(s). Om u direct op weg te helpen, doorlopen wij met u alle aspecten waar u op moet letten bij een visuele controle en we geven u daarnaast handige tips.

Controle LPG-installatie
Wij adviseren u om de LPG-installatie dagelijks te controleren waarbij u let op de volgende aandachtspunten:

1. Verwijder eventuele obstakels binnen en (1 meter) rondom het hekwerk. Zo blijft de LPG-installatie goed bereikbaar voor uzelf, maar ook voor hulpdiensten in geval van een calamiteit.

2. Controleer ook of het hekwerk in goede staat is. Als het hekwerk in goede staat is, zorgt dit voor een veilig afgesloten LPG-installatie.

3. Controleer of de vluchtweg binnen het hekwerk van de LPG-installatie vrij is.

4. Controleer of de poorten van het hekwerk vrij zijn van obstakels en geheel open kunnen. Controleer daarnaast of de sloten goed werken. 

5. Verwijder eventuele brandbare stoffen die zich binnen een afstand van 15 meter van het hekwerk bevinden. Zo zorgt u ervoor dat in geval van een calamiteit de situatie niet kan escaleren en dat de hulpdiensten niet worden belemmerd.

6. Nu de omgeving van de LPG-installatie is gecontroleerd, is het tijd voor de LPG-installatie zelf. Een eenvoudige methode om snel een indruk te krijgen of de LPG-installatie veilig is, is door rondom de installatie te lopen en te letten op afwijkende aspecten. Afwijkende aspecten zijn direct zichtbaar en/of hoorbaar!

Visueel: Controleer of u bevriezingsverschijnselen aan de LPG-installatie ziet. Dit kan duiden op een LPG-lekkage.

TipOm mogelijke bevriezingsverschijnselen van het luchtbeveiligingssysteem direct te verhelpen, kunt u heet water over de luchtaansluitingen gieten. Het beste is om als eerste warm water op de plaats waar de luchtleiding uit de grond komt te gieten. Zodra de bevriezing is opgeheven, hoort u de lucht gaan stromen en zullen de afstandsbedieningen zich openen. Hierna is verkoop direct weer mogelijk.

Hoorbaar: Luister of u een ‘vreemd’ geluid hoort in of bij de LPG-installatie. Een vreemd geluid kan zijn:

 • Het piepen van een alarmsignaal
 • Het slippen van een koppeling
 • Het continue draaien van een luchtcompressor
 • Het sissende geluid van ontsnappend gas
 • Het druppelen van vloeistof

Let op, indien u bij de controle één van bovengenoemde aspecten heeft geconstateerd, dan dient er direct actie te worden ondernomen. Controleer op eventuele lekkages in de installatie door uw neus te gebruiken. Zelfs een zeer kleine hoeveelheid LPG-mengsel is heel snel waar te nemen.

7. Controleer de aanwezigheid van waarschuwingsborden aan het hekwerk en controleer of deze waarschuwingsborden goed leesbaar zijn. Waarschuwingsborden komen voor met zowel tekst als pictogrammen.

Controle afleverzuil
Naast het controleren van de LPG-installatie is het belangrijk om regelmatig de LPG-afleverzuil te controleren. Wij adviseren u om de LPG-afleverzuil dagelijks te controleren waarbij u let op de volgende aandachtspunten:

1. Controleer de LPG-afleverzuil visueel op eventuele zichtbare gebreken en/of lekkages.

2. Bekijk of er beschadigingen en/of lekkages aan de afleverslang zijn door te letten op:

 • Zit de breekkoppeling goed vast aan een vast punt in het eiland?
 • Is de breekkoppeling lekvrij en onbeschadigd?

Indien u constateert dat er inderdaad een beschadiging en/of lekkage aan de afleverslang is, adviseren wij u zo snel mogelijk een schademelding te doen.

3. Controleer of de LPG-nozzle lekvrij en onbeschadigd is. Het is eenvoudig te controleren of de LPG-nozzle lekt, want deze maakt in geval van een lekkage een sissend geluid.

Verhelpen lekkage(s)

In sommige gevallen kunt u een lekkage verhelpen, raadpleeg eerst de instructies in het installatieboek. Gebruik altijd beschermingsmiddelen zoals: handschoenen en veiligheidsbril:

 • Lekkage aan de nozzle/vulpistool tijdens het tanken: draai de ringmoer aan of vervang de nozzlering.
 • Lekkage aan de nozzle/vulpistool wanneer er niet getankt wordt: trek de slang bij de breekkoppeling los en leg de slang binnen het hekwerk van de LPG-tank.
 • Bij ernstige lekkages dient het noodplan in werking te worden gesteld. Dit noodplan dient aanwezig te zijn op uw station.

4. Controleer of de slanglift in orde is.

Controle brandblusmiddelen
In geval van een calamiteit moet u kunnen rekenen op de aanwezige brandblusmiddelen. Wij raden u dan ook aan om de aanwezigheid en de staat van de brandblusmiddelen op uw voorterrein te controleren. Let extra op de keurdatum van de aanwezige brandblusser(s).

Voor storingsmeldingen neemt u contact op met het voorgeschreven onderhoudsbedrijf. Onze Helpdesk kan u hierbij ook assisteren. U kunt onze LPG-Helpdesk bereiken op telefoonnummer 088 – 147 15 91 of per e-mail via helpdesk@dordrecht.tokheim.com.

Share

Facebook Share Icon Facebook Twitter Share Icon Twitter LinkedIn Share Icon LinkedIn Email Share Icon Forward RSS Icon RSS Feed

Aluminium is het nieuwe RVS

Het lijkt heel simpel: vervang het plaatwerk van een dispenser door aluminium plaatwerk en roest komt niet meer voor. In de praktijk blijkt dit echter een zeer lastig project te zijn. Tokheim heeft er de afgelopen jaren dan ook hard aan gewerkt en met trots kunnen we u nu vertellen dat het is gelukt. Vanaf nu levert Tokheim het plaatwerk van haar dispensers grotendeels in aluminium in plaats van staal!

Uitdaging
De moeilijkheid zit hem vooral in de stevigheid en afwerking van het materiaal. Aluminium is vele malen zwakker dan staal en hierdoor zouden platen veel dikker gemaakt moeten worden. Door slimme verstevigingen aan te brengen is dit euvel verholpen. Daarnaast is er veel tijd en energie gestoken in het optimaliseren van het afwerkingprocedé.

Roest
Dacht u dat aluminium niet kan roesten? Niets in minder waar. Door middel van uitgebreid onderzoek en veldtesten zagen we al snel dat aluminium plaatwerk onder bepaalden omstandigheden wel degelijk gaat oxideren. Aluminium heeft dan de neiging om dof te worden of de verf laat los van het plaatwerk. Met deze kennis zijn we vervolgens aan de slag gegaan en hebben gedurende de afgelopen jaren uitgebreide en langdurige testen gedaan.

Uitvoerige tests
Een belangrijke test was de zogenaamde “zoutspraytest”. Op verschillende manieren behandeld plaatwerk werd gedurende maar liefst 3.000 uur telkens met zoutspray natgespoten. We hebben het op verschillende verfbehandelingen getest, maar ook werden moedwillig beschadigingen aangebracht om het resultaat na deze brute procedure te zien.

Daarnaast hebben we het plaatwerk onderworpen aan testen om haarscheurtjes en grote beschadigingen te voorkomen. Door langduring gewichten op het plaatwerk te leggen konden we zien of er haarscheurtjes zichtbaar waren. Kleine haarscheurtjes zorgen namelijk uiteindelijk voor grote scheuren waarbij de verf gemakkelijk los kan laten.

Pas toen we helemaal tevreden waren, hebben we het besluit genomen om het meeste plaatwerk in aluminium te gaan leveren. En we mogen wel zeggen dat we uitermate trots zijn op het resultaat!

Uiteraard kunt u er nog altijd voor kiezen om het plaatwerk of een aantal platen te bestellen in gespoten of gepoetst RVS.  

Heeft u een vraag en/of wilt u meer informatie over het aluminium plaatwerk? Neem dan contact op met onze Sales afdeling voor een vrijblijvende offerte. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 – 147 15 30 of via Sales@dordrecht.tokheim.com.

Previous article Next article