x

Would you like to switch to:   English ?

Search icon
Search icon

fr | en |

News & Events

27.08.2015

Tokheim Update NL – augustus 2015

Share

Facebook Share Icon Facebook Twitter Share Icon Twitter LinkedIn Share Icon LinkedIn Email Share Icon Forward RSS Icon RSS Feed

Brandstofdiefstallen in het nieuws

Als reactie op de recente berichtgeving in het Belgische en Nederlandse nieuws met betrekking tot brandstofdiefstallen op tankstations, brengen we graag nog eens de volgende informatie bij u onder de aandacht.

Tokheim is er van op de hoogte dat er op ingenieuze wijze brandstofdiefstallen plaatsvinden op tankstations in zowel Nederland als België. In alle gevallen wordt er ingebroken in de dispensers (vooralsnog  niet-Tokheim dispensers) en wordt de werking van het telwerk aangepast. Tankstations kunnen zich hier echter wel tegen wapenen door een aantal risicobeperkende maatregelen te treffen.

Werkwijze brandstofdieven
Uit analyse van diverse camerabeelden blijkt dat de dieven gekleed zijn in een opvallend geel hesje waarmee de indruk wordt gewekt dat zij op de locatie aan het werk zijn. De praktijk wijst echter uit dat de dieven het telwerk manipuleren en grote hoeveelheden brandstof stelen. Zij maken hiervoor gebruik van de bestaande dispensers op het station. Vooral stations met Highspeed dispensers lopen een verhoogd risico, gezien het snel oplopende aantal liters dat hiermee getankt kan worden.

Risicobeperkende maatregelen
Tokheim heeft twee verschillende maatregelen uitgewerkt. De eerste is een reactieve maatregel die u onmiddellijk informeert op het ogenblik dat er zich brandstofdiefstal voordoet. De tweede maatregel is proactief en dient brandstofdiefstal te voorkomen.

  1. Tankstations kunnen brandstofdiefstal snel detecteren door middel van een alarmbericht. Om een alarmbericht te detecteren dient het station gebruik te maken van een Tokheim Fuel POS (kassa), een gekoppeld, automatisch en gekalibreerd tankinhoudmeetsysteem en de Petrol Manager functionaliteit. Zodra de Fuel POS (kassa) detecteert dat het telwerk niet meer geconnecteerd is met de Fuel POS pumpcontroller en tegelijkertijd een verlies constateert in de voorraadtank, zal er een alarmbericht verstuurd worden. Dit bericht kan per e-mail of SMS aan de tankstationhouder verstuurd worden via Petrol Manager. Petrol Manager is een server die 24/7 meldingen van de Fuel POS (kassa) detecteert en waarop alle tankstations kunnen worden aangesloten. Indien u reeds gebruikt maakt van Petrol Manager, kunt u dit alarmbericht zelf activeren zodat een SMS of e-mail verstuurd wordt.
  2. Een tweede & proactieve maatregel is het inbouwen van een additionele schakelkast die ervoor zorgt dat de spanning van de pompmotoren onderbroken wordt. De motoren zullen dan enkel onder spanning komen te staan wanneer deze vrijgegeven worden door de Fuel POS. Het blijft dan nog steeds mogelijk om met een stroomaggregaat de pomp in werking te krijgen, maar het neemt nogal wat tijd in beslag om zowel de pompen als de kleppen hierop aan te sluiten en werkend te krijgen.

Indien u meer informatie wenst over de risicobeperkende maatregelen die Tokheim kan bieden, dan kunt u contact met ons opnemen. Voor Dordrecht kan dit op telefoonnummer +31 (0) 88 147 15 30 of via Sales@dordrecht.tokheim.com. Voor Turnhout kunt u contact opnemen via telefoonnummer +32 (0) 14 44 85 00 of Sales@turnhout.tokheim.com.

Share

Facebook Share Icon Facebook Twitter Share Icon Twitter LinkedIn Share Icon LinkedIn Email Share Icon Forward RSS Icon RSS Feed

Contactloos Betalen

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van betalen, met als meest recent ingrijpende voorbeeld de acceptatie van debet- en creditkaarttransacties via de EMV-chip in plaats van de magneetstrip. Door deze nieuwe regelgeving dienden alle betaalterminals vervangen te worden voor EMV geschikte betaalterminals. De komende jaren zal er echter nog veel meer gaan veranderen. Het lijkt erop dat smartphones in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in het betalingsverkeer voor de consument, maar de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, zeker nu de smartwatch zich aandient!

Contactloos betalen TokheimEen belangrijk deel van de betaaltransacties op uw station vindt plaats via bankpassen. Veel van deze bankpassen hebben inmiddels de mogelijkheid om contactloze betalingen te doen. Bij een contactloze betaling hoeft uw klant zijn of haar pas alleen maar langs de terminal te houden en niet meer in de kaartlezer te voeren. De Nederlandse Banken hebben besloten dat het zelfs niet nodig is om een pincode in te voeren bij bedragen onder de € 25,00. Om de pashouder te beschermen vraagt de betaalterminal bij een cumulatief bedrag van € 50,00 wel om een pincode in te voeren. Als de consument bijvoorbeeld 5 keer een bedrag van € 10,00 contactloos betaalt, dient hij bij de laatste transactie alsnog een pincode in te voeren.

Contactloos betalen Tokheim

Snel, maar ook efficiënt?
U kunt zich voorstellen dat een contactloze betaling sneller wordt afgehandeld dan een huidige transactie. De klant hoeft immers zijn pincode niet in te voeren. Maar is dit wel zo efficiënt op een tankstation? Op een tankstation ligt de transactiewaarde immers gemiddeld hoger dan € 25,00 waardoor de bankpas alsnog op de ‘ouderwetse’ manier ingevoerd moet worden. Bovendien worden veel transacties niet met een bankpas afgehandeld, maar juist met een tankpas.

Bekende namen, nieuwe aanbieders
Naast een nieuwe manier van betalen, zijn er ook veel nieuwe spelers op de markt van het betalingsverkeer gekomen, zoals Google, Samsung en Apple. Deze bedrijven hebben een eigen betaaloplossing inmiddels geïntroduceerd en hopen dat bestaande klanten er veel gebruik van gaan maken. De vraag is in hoeverre u als merchant ook voor deze ontwikkelingen open moet staan. Als voorbeeld noemen we ApplePay, die bij de introductie in Groot-Brittannië hoge tarieven hanteren voor een transactie: een starttarief van 28 cent en een standaard percentage van 2,4% per transactie. Uitgaande van een transactie van €40,00 bedragen de kosten voor ApplePay in dit voorbeeld 124 eurocent of 3,1% van het transactiebedrag! Het gemiddelde tarief voor bankpassen in Nederland bedraagt 5 eurocent, dus 25 maal lager.

Naast Google, Samsung en Apple staan er veel meer bedrijven op het punt om een betaaloplossing  te introduceren met eigen voor- en nadelen, en kosten. Het is geheel aan u of u mee gaat in deze nieuwe ontwikkelingen, maar let op de tarieven!

Contactloos betalen Tokheim

De banken in Nederland hebben op dit moment het tarief voor een contactloze transactie gelijk getrokken met het bestaande tarief op een debetkaart. Hierdoor is het voor u waarschijnlijk interessant om deze kaarten via contactloos te gaan accepteren. Om dit te doen heeft u een nieuwe betaalterminal nodig waarbij een contactloze kaartlezer zit. In het geval van Tokheim betreft dit de VeriFone VX 820.

Contactloos betalen Tokheim

Op dit moment zal de VX 820 terminal nog geen contactloze transactie kunnen accepteren. Naast het vervangen van de hardware, de betaalterminal, is een software-update noodzakelijk waarin de functionaliteit contactloos betalen is ontwikkeld. Tokheim voorziet dit eind 2015 te realiseren. Indien u gebruik wilt maken van contactloos betalen raden wij u echter aan om niet tot 2016 te wachten met uw bestelling. Wij verwachten dat meer tankstationondernemers een bestelling gaan plaatsen om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe functionaliteit en hierdoor kan het zijn dat u wat langer moet wachten voordat we uw station(s) kunnen inplannen.

Wilt u meer informatie over Contactloos Betalen of wenst u een offerte? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze Sales afdeling. Voor Dordrecht (Nederland) kan dit op telefoonnummer +31 (0) 88 147 15 30 of via Sales@dordrecht.tokheim.com. Voor Turnhout (België) kunt u contact opnemen via telefoonnummer +32 (0) 14 44 85 00 of via Sales@turnhout.tokheim.com.

Share

Facebook Share Icon Facebook Twitter Share Icon Twitter LinkedIn Share Icon LinkedIn Email Share Icon Forward RSS Icon RSS Feed

Wat is NEN 3140?

In elke organisatie maken we gebruik van elektrische installaties. Zo maken we dankbaar gebruik van het koffiezetapparaat voor het dagelijkse bakje koffie of van een computer om de nodige werkzaamheden op te verrichten. Werken met of nabij een elektrische installatie brengt de nodige risico’s met zich mee, al denken we daar op het eerste moment niet aan. Zo is er kans op een elektrische schok, verbranding of zelfs een ontploffing met alle (letsel)gevolgen van dien. Om werkzaamheden aan een elektrische (laagspannings)installatie veilig uit te voeren, is in Nederland de NEN (= Nederlandse Norm) 3140 in het leven geroepen. Deze norm is ook wel bekend als ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’. Het voorziet in een minimaal veiligheidsniveau bij gebruik van de installatie, eventueel tijdens werkzaamheden met gereedschappen. Men noemt dit gebruik ook wel de bedrijfsvoering van de installatie.

Tokheim NEN 3140

Op de website van NEN staat het volgende:  

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

Daarnaast stelt de Arbo-wet dat de werkgever moet voorzien in een veilige werkplek voor de werknemer. Als werkgever bent u dus verplicht om hieraan te voldoen en alles in het werk te stellen om uw werknemer zijn/haar werk op een veilige manier te laten uitvoeren. Dit kan door een periodieke NEN 3140 keuring op elektrische installaties. Het doel van regelmatige inspecties is gebreken te ontdekken die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren. Met een inspectierapport van een goedgekeurde elektrische installatie is het vermoeden van overeenstemming met de Arbo-wet voor wat betreft de veiligheid van de elektrische installaties aantoonbaar gemaakt.

Toepasbaarheid
De norm NEN 3140 is van toepassing op het gebruik van elektrische installaties, machines en gereedschappen met een nominale spanning tot 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning. De norm geldt voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, utiliteitsbouw, industrie en elektrische arbeidsmiddelen zoals boormachines, kabelhaspels, verlengsnoeren, soldeerbouten, koelkasten, zaagmachines, ovens, handlampen en/of verplaatsbare lampen, PC’s, printers, faxen, etc.

NEN 3140
Kort samengevat bestaat de norm uit drie onderdelen, namelijk:

  1. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn
  2. Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn
  3. Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn over de veiligheid

De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.

Tokheim NEN 3140

Voorbeelden van levens- en brandgevaarlijke gebreken.

Is de NEN 3140 verplicht?
De NEN 3140 is niet wettelijk verplicht, maar u moet wel voor de Arbo-wet een vergelijkbaar veiligheidsniveau kunnen garanderen. Dit is echter van veel belangrijke factoren afhankelijk en wanneer dit minimale veiligheidsniveau niet gehaald wordt, zijn de gevolgen aanzienlijk. Wij adviseren u dan ook om de NEN 3140 keuring uit te laten voeren door een deskundig en gespecialiseerd inspectiebedrijf. Tokheim heeft deze expertise in huis en voert, bij (levensgevaarlijke/brandgevaarlijke) gebreken, de herstelwerkzaamheden in overleg direct voor u uit. Ook kunnen wij het (vaak ontbrekende) tekenwerk voor u verzorgen. Wilt u meer informatie of advies over de NEN 3140 keuring, neem dan contact op met onze Elektra afdeling via telefoonnummer + 31 (0) 88 147 15 00. Wij staan u graag te woord en geven u uiteraard een passend advies.

U kunt alle informatie omtrent NEN 3140 ook terugvinden op de website van NEN: www.nen.nl.

Previous article Next article