x

Would you like to switch to:   English ?

Search icon
Search icon

fr | en |

News & Events

28.01.2016

Tokheim Update NL – januari 2016

Share

Facebook Share Icon Facebook Twitter Share Icon Twitter LinkedIn Share Icon LinkedIn Email Share Icon Forward RSS Icon RSS Feed

SafePay voor contante betalingen

Tankbeurten en shopartikelen moeten natuurlijk worden afgerekend. Kaarttransacties zijn voor de kassier het meest eenvoudig af te handelen. De transactie wordt naar de terminal gestuurd en de kassier heeft er verder geen omkijken meer naar. Contante betalingen daarentegen vragen meer aandacht. De kans dat de kassier verkeerd wisselgeld teruggeeft of minder aandacht heeft voor de betalende klant is aanwezig. Met behulp van de Tokheim SafePay kunnen ook contante betalingen automatisch worden uitgevoerd. De kassier kan zich daardoor volledig richten op het contact met de klant en kasverschillen zijn zo goed als verleden tijd. En dat zijn niet de enige voordelen!

SAFEPAY-overview-1

Hoe werkt het?
De SafePay is een volledig geautomatiseerd cashmanagementsysteem wat zowel brief- als muntgeld accepteert. Het systeem bestaat uit 2 elementen: de invoer van het muntgeld en de invoer van het briefgeld. Wij adviseren om de muntinvoer richting de klant te positioneren (voor de Fuel POS) en de biljetteninvoer richting de kassier (achter de Fuel POS kassa). Het is ook mogelijk om zowel de munt- en biljetteninvoer richting de klant te positioneren.

Het systeem is volledig geïntegreerd in de Fuel POS, zodat een veilig afhandelingsysteem van contant geld gecombineerd kan worden met betalingen met debit-, creditcards en tankkaarten. Alle betalingen en transacties zijn verbonden met het EPOS, dus u hoeft nooit verschillende rekeningen te reconciliëren. Zodra uw klant aangeeft contant te willen betalen, stuurt de kassier het bedrag via de Fuel POS naar de SafePay. De klant of kassier geeft het contante geld in, de SafePay telt het ingegeven contante geld en geeft automatisch wisselgeld terug in zowel munt- als briefgeld. De munten en biljetten zijn in veiligheid en worden beheerd vanaf het moment dat de klant betaalt totdat het geld aankomt bij het centrale punt waar het geteld wordt.

Tokheim SafePay

Nog een voordeel van de SafePay is dat het draaien van shifts niet meer noodzakelijk is. De kassa kan afwisselend door meerdere medewerkers worden gebruikt, omdat kasverschillen worden geëlimineerd. De SafePay vervangt de kassalade volledig en contant geld is daardoor nooit openlijk aanwezig. Dit verhoogt bovendien het gevoel van veiligheid voor uw medewerkers. In combinatie met het webgebaseerde backoffice softwarepakket ‘SafePay Control’ heeft u daarnaast een actueel overzicht van de hoeveelheden contant geld die per kassa aanwezig zijn.

Mogelijkheden
De invoer van munten en biljetten kan afhankelijk van uw wensen voor of achter de Fuel POS (kassa) worden geplaatst. U kunt kiezen voor een veilige totaaloplossing waarbij het geld wordt gestort in een zogenaamde afstortkluis. Gedurende de dag wordt het overtollige contante geld bewaard in een speciaal afgesloten SafePay cassette. Deze met inkt beveiligde cassette kan enkel na het invoeren van een code uit de SafePay worden gehaald en in de afstortkluis worden geplaatst. Afhankelijk van uw contract met de waardetransporteur kan het geld automatisch worden opgehaald zodra de kluis vol is. Het is zelfs mogelijk om het bedrag in de kluis te laten voorcrediteren waardoor het al tot uw beschikking is voordat het door de waardetransporteur is opgehaald.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de SafePay, of wenst u een offerte? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze Sales afdeling.

Klik hier voor de SafePay brochure (PDF)

Sales Dordrecht, Nederland:
Telnr. +31 (0) 88 147 15 30
E-mail: Sales@dordrecht.tokheim.com

Sales Turnhout, België:
Telnr.  +32 (0) 14 44 85 00
E-mail: Sales@turnhout.tokheim.com

Share

Facebook Share Icon Facebook Twitter Share Icon Twitter LinkedIn Share Icon LinkedIn Email Share Icon Forward RSS Icon RSS Feed

Temperatuurdetectie

Voor de veiligheid van uw tankstations(s) en uw klanten zijn er PGS richtlijnen opgesteld voor de arbeids-, milieu- en brandveilige opslag van vloeibare brandstoffen. PGS is een afkorting voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Er bestaan verschillende PGS richtlijnen, maar voor temperatuurdetectie is de PGS 28 “Vloeibare brandstoffen: ondergrondse tankinstallatie en afleverinstallaties” erg belangrijk.

Tokheim Elektra Temperatuurdetectie

Verplichte periodieke controle
Wanneer er op uw tankstation(s) gehele of gedeeltelijke onbemande verkoop van brandstof is, is temperatuurdetectie verplicht. Dit is ook terug te vinden in voorschrift 2.3.12 van de PGS 28, welke is gepubliceerd op de website Publiecatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Voor het gemak hebben wij het voorschrift hieronder als citaat vermeld.

“Vs 2.3.12 Het motor- of meetkamercompartiment van een aflevertoestel voor levering van brandstof zonder toezicht moet zijn voorzien van een temperatuurgevoelig element, welke bij stijging van de temperatuur boven de 70°C (343K) in de directe omgeving, alle  spanningsvoerende delen van het aflevertoestel direct buiten werking stelt. Tevens moet hiermee de beheerder of een door deze daartoe aangewezen persoon direct automatisch worden gealarmeerd. Alleen de beheerder of een hiertoe aangewezen persoon mag het aflevertoestel weer in werking stellen.”

In geval van onbemande verkoop is het dus een vereiste om de dispensers te voorzien van temperatuursensoren. Deze sensoren meten de temperatuur en zorgen ervoor dat de dispensers automatisch uitschakelen zodra de temperatuur boven de 70 graden komt. Ook dient er een noodstop aanwezig te zijn die door de klant bediend kan worden in geval van een calamiteit. Het is verplicht om de temperatuurdetectie iedere 2 jaar te laten inspecteren, alsmede de bijbehorende automatische doormelding in geval van een calamiteit. Deze verplichte periodieke controle staat vermeld in voorschrift 4.5.9 van de PGS 28:

 “Vs 4.5.9 Het temperatuurgevoelig element in het aflevertoestel moet eenmaal per twee jaar op goede werking door een daartoe opgeleide persoon of installateur worden gecontroleerd.”

De volledige PGS 28 waar u alle bovenstaande informatie uitgebreid kunt teruglezen, vindt u op de website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, of klik hier voor de PGS 28 in PDF-bestand.

Tokheim Elektra Temperatuurdetectie

Mogelijkheden
Met de meest actuele regelgeving in het achterhoofd kunnen onze monteurs deze (verplichte) controle voor u uitvoeren. U bent er dan zeker van dat uw dispensers goed functioneren en u voldoet aan de voorgeschreven richtlijnen. De controle bestaat uit:

  • Meten van de temperatuurinstelling van de sensoren
  • Controleren of de noodstop werkt
  • Accu controleren van de centrale (indien aanwezig)
  • Uitschakeling van de pompinstallatie
  • Telefoonkiezer controleren op werking en telefoonnummers
  • Verstrekken meetrapport via My Tokheim

In veel gevallen kan een defect direct worden hersteld. Dit gebeurt te allen tijde in (telefonisch) overleg met u. De bedrijfswagen van onze monteurs die de controle uitvoeren, is volledig ingericht en beschikt over een specifieke materiaalvoorraad waardoor direct herstel mogelijk is.

Voor zowel tankstationhouders die wel als tankstationhouders die geen contract bij ons hebben, kunnen wij een aantrekkelijke aanbieding voor de verplichte controle verzorgen. Voor contracthouders is er zelfs de mogelijkheid om de controle als een vast onderdeel in het bestaande contract op te nemen.

Wilt u meer informatie over temperatuurdetectie en de verplichte controle of wenst u een persoonlijk advies? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met de afdeling Elektra.

Afdeling Elektra, Nederland:
Telnr. +31 (0) 88 147 15 00
E-mail: installatie@dordrecht.tokheim.com

Share

Facebook Share Icon Facebook Twitter Share Icon Twitter LinkedIn Share Icon LinkedIn Email Share Icon Forward RSS Icon RSS Feed

Testers gezocht!

Voor een pilot zijn wij op zoek naar enthousiaste klanten (in Nederland) die ons willen helpen bij het testen van een nieuwe dienst: het interventie meldsysteem. Deze gratis dienst stuurt u automatisch een SMS of e-mail als de monteur onderweg is naar uw gemelde storing. Wilt u helpen onze dienstverlening nog verder te verbeteren? Wij leggen u graag uit hoe u zich kunt aanmelden.

Tokheim Meldsysteem interventie telefoon testers gezocht

Aanmelden
Heeft u één of meerdere stations in Nederland? Dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar service@dordrecht.tokheim.com met daarin de volgende gegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Station(s) waarvoor u de melding(en) wilt ontvangen
  • Uw voorkeur voor SMS of e-mail notificatie
  • Afhankelijk van uw keuze, uw mobiele nummer of e-mailadres

De verstrekte gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de pilot. Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 5 februari 2016. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen wij een testgroep samenstellen van maximaal 10 klanten om de pilot te starten. Wij nemen hiervoor per e-mail contact op met de geselecteerde stations. Deelname aan de pilot is geheel gratis.

Aan de hand van de ervaringen van de testgroep zullen wij de dienst verder gaan uitrollen in Nederland. Wij houden u daarover op de hoogte via onze maandelijkse Tokheim Update (nieuwsbrief).

Previous article Next article