x

Would you like to switch to:   English ?

Search icon
Search icon

fr | en |

News & Events

02.10.2014

Tokheim Update Oktober 2014

Share

Facebook Share Icon Facebook Twitter Share Icon Twitter LinkedIn Share Icon LinkedIn Email Share Icon Forward RSS Icon RSS Feed

Tokheim breidt dienstverlening uit door overname LPG-tak

Met ingang van 1 september 2014 heeft Tokheim haar dienstverlening uitgebreid met LPG service- en installatiewerkzaamheden. Continue innovatie en specialisatie zijn de belangrijkste drijfveren die Tokheim heeft doen beslissen om de dienstverlening uit te breiden met een LPG-tak.

Samenwerking
Tokheim had de wens om nog meer kennis en kunde toe te voegen aan haar bestaande LPG-tak. “Daarom hebben wij dan ook de weloverwogen beslissing genomen om de LPG-activiteiten van Ballast Nedam IPM B.V./BK Services B.V. in Nederland en België per 1 september 2014 over te nemen”, aldus een trotse Mario Boere, Managing Director van Tokheim Noord Europa.

Vanzelfsprekend versterkt deze overname de positie van Tokheim in de Benelux markt, maar nog belangrijker benadrukt Mario Boere, ”Hiermee kunnen wij onze eigen LPG-tak verder optimaliseren en kunnen we onze klanten een nog vollediger en competitiever productenpakket aanbieden.”

Hans Veerman van Ballast Nedam (links) en Mario Boere van Tokheim (rechts)

Kennis
Met de overname van de LPG-activiteiten van Ballast Nedam haalt Tokheim vele jaren aan ervaring in huis. De getrainde LPG-specialisten, die Tokheim vanuit Ballast Nedam overneemt, zijn gecertificeerd om nieuwe LPG-installaties op te leveren, alsook de service, het onderhoud en de keuringen van bestaande installaties uit te voeren. Hans Veerman, Directeur van Ballast Nedam, is blij met de overname: “Wij hebben in Tokheim Benelux een goede partij gevonden om met vertrouwen onze LPG-tak onder te brengen”, aldus een tevreden Hans Veerman.

Perspectief
Met deze uitbreiding is Tokheim opnieuw een stap verder bij het aanbieden van haar diensten ten behoeve van installatie en onderhoud van tankstations.

Klanten worden op deze manier nog meer gefaciliteerd om zowel installatie als onderhoud bij één leverancier onder te brengen.

Share

Facebook Share Icon Facebook Twitter Share Icon Twitter LinkedIn Share Icon LinkedIn Email Share Icon Forward RSS Icon RSS Feed

PPTP-verbinding maakt plaats voor een veiligere SSL-verbinding

Maakt u gebruik van een PPTP-verbinding om uw station op afstand te kunnen benaderen? Dan vragen we graag uw aandacht voor een belangrijke wijziging die per 1 juni 2015 van kracht zal zijn en waar we u graag alvast wat meer over vertellen.

PPTP-verbinding

Om op afstand verbinding te maken met uw station maakt u gebruikt van een VPN. VPN staat voor Virtual Private Network. Een VPN zorgt als het ware voor een tunnel over het internet waarmee u op afstand gegevens kunt uitwisselen. Om ervoor te zorgen dat het uitwisselen van deze gegevens veilig gebeurt, werd tot op heden gebruik gemaakt van een PPTP-verbinding (Point to Point Tunnel Protocol).

Vanwege de veiligheid wordt per 1 juni 2015 de huidige PPTP-verbinding vervangen door een SSL-verbinding (Secure Sockets Layer). Deze nieuwe SSL-verbinding zorgt dat de gegevens die u uitwisselt via uw VPN zijn beveiligd.

Wat betekent dit voor u
Om ervoor te zorgen dat u na 1 juni 2015 op een veilige manier verbinding kunt blijven maken met uw station, dient u de SSL VPN op uw PC en/of laptop te installeren. Hierdoor krijgt u op een veilige manier toegang tot de TSS Transaction Manager. Tevens kunt u met de nieuwe SSL-verbinding meerdere gebruikers tegelijk laten inloggen. Tokheim zal u een handleiding sturen hoe u deze verbinding tot stand kunt brengen.

Hoe werkt het?
Voordat u de nieuwe SSL VPN op uw PC en/of laptop kunt installeren, volgt u onderstaande stappen:

1. Stuur een e-mail naar sales@dordrecht.tokheim.com met daarin de voor- en achternaam van de bevoegde SSL VPN gebruikers.
2. Tokheim zal aan iedere gebruiker een eigen account en wachtwoord verstrekken met daarbij een handleiding hoe de verbinding op te zetten op uw PC/laptop.
3. U kunt starten met het gebruik van de SSL VPN-verbinding.

Share

Facebook Share Icon Facebook Twitter Share Icon Twitter LinkedIn Share Icon LinkedIn Email Share Icon Forward RSS Icon RSS Feed

Veilig werken op uw voorterrein

Op het voorterrein van uw station is het een komen en gaan van auto’s. Vanwege de veiligheid zet een monteur bij werkzaamheden aan een pomp een deel van het voorterrein af. En daar komt nog wel wat bij kijken…

Bij het uitvoeren van werkzaamheden is veiligheid prioriteit nummer één. Dit geldt ook voor werkzaamheden op het voorterrein van uw tankstation. Het afzetten van de werkplek in verband met bijvoorbeeld het verhelpen van een pompstoring is hier onderdeel van. Het verzekert de monteur van een veilige werkplek en laat daarnaast duidelijk aan uw klanten zien dat de werkzaamheden op uw voorterrein op een professionele en verantwoorde manier worden uitgevoerd.

Strikte veiligheidsnormen
Het afzetten van de werkplek gebeurt volgens strikte veiligheidsnormen. Onze monteurs worden hiervan continue op de hoogte gehouden. Daarnaast zijn onze monteurs VCA- gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is een internationale norm waarop bedrijven geaudit worden zodat de opdrachtgever er zeker van is dat dit bedrijf volgens bepaalde minimum veiligheidregels te werk gaat.

Werk in uitvoering
Elk station is anders ingedeeld en ook de werkzaamheden van de monteur variëren. Des te meer reden voor onze monteurs om alert te zijn op de veiligheid. Bij elke werkplekafzetting houdt hij een aantal basisregels in acht.

Gesloten afzetting
De plek waar de monteur zijn werkzaamheden gaat uitvoeren dient rondom voorzien te zijn van een ‘gesloten afzetting’. Daarnaast dient de afzetting op regelmatige punten minstens 90 cm hoog te zijn. Hierdoor is de afzetting voor iedereen goed zichtbaar. Ook voor degenen die zich in een auto bevinden. Maar hoeveel ruimte zet de monteur werkelijk af? De monteur hanteert hiervoor standaard afstanden. Als stelregel plaatst hij de eerste markering op 5 meter voor het centrum van de werkplek. Een tweede markering plaats hij op 3 meter ‘achter’ zijn werkplek.

Bedrijfswagen
De bedrijfswagens waar onze monteurs in rijden, zijn voorzien van alle benodigde onderdelen en gereedschappen. Wanneer de monteur bij u op het voorterrein aan het werk is, is zijn bedrijfswagen nooit ver weg. Indien mogelijk zal de bedrijfswagen in het afgezette werkgebied staan. Hierdoor kan hij zich veilig in en om de wagen bewegen zonder buiten het afgezette werkgebied te treden. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het overzicht dat u als stationhouder heeft op het voorterrein. De bedrijfswagen zal daarom niet langdurig voor de shop worden gezet als dit uw overzicht belemmerd. Onze monteurs houden daar rekening mee en zullen in dat geval het werkgebied vergroten (bijv. door het afzetten van een pomprij) zodat zij veilig en gemakkelijk toegang hebben tot de benodigdheden in de wagen, u het overzicht bewaart en bovenal zodat dat er geen onveilige situaties ontstaan.

Pictogrammen
Uw klanten weten op voorhand niet dat er werkzaamheden op uw voorterrein worden uitgevoerd. Om dit duidelijk te communiceren naar klanten maken onze monteurs gebruik van veiligheidsborden. Op deze veiligheidsborden staan verschillende pictogrammen. De pictogrammen geven duidelijk aan dat er werk in uitvoering is en dat roken, vuur en bellen niet is toegestaan. Een dergelijk veiligheidsbord zoals u hieronder kunt zien, noemen wij een triopan. Niet alleen in en rondom de werkplek van de monteur staat duidelijk aangegeven dat er werkzaamheden worden verricht, ook aan het begin van het station worden kegels en borden geplaatst. Klanten in de auto kunnen zo tijdig hun snelheid aanpassen.

Bijzondere situaties
Als stationshouder heeft u het liefst dat uw station 24/7 operationeel is. Echter kan het in sommige situaties vanwege de veiligheid nodig zijn om het volledige station af te zetten en tijdelijk buiten dienst te zetten. Bijvoorbeeld bij een klein station met 1 of 2 pompen waarbij het pompblok vervangen moet worden. Onze monteur zal dit echter alleen doen als dit strikt noodzakelijk is voor de veiligheid.

Ook het afzetten van een pompeiland is mogelijk. Dit betekent dat een pomp aan twee zijden wordt afgezet. De monteur zal in dit geval zijn bedrijfswagen plaatsen aan de drukste zijde of aan de zijde waar hij het langst aan het werk is.

Voorkomen is beter dan genezen!
Op elk station zijn onze monteurs alert op veiligheid. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor uw klanten. In alle situaties staat veiligheid op prioriteit nummer 1, want zoals het spreekwoord zegt: “Voorkomen is beter dan genezen”.

Previous article Next article